การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ
Administrator

การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม โดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ถนนนครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี หมดเขตส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2558